Ετήσια Έκθεση 2014 - Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι

Βρείτε εδώ τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη στα οποία παραπέμπουν οι αστερίσκοι [ * ] μέσα στο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2014.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ιδιοκτησία

 

Οικονομικές συναλλαγές

 

Κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη

 

Εργασία

 

Διαχείριση και προστασία περιβαλλοντικών αγαθών

 

Εκπαίδευση

 

Οικογένεια και αστική κατάσταση

 

Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

 

Διοικητικές παθογένειες

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καταπολέμηση των διακρίσεων

 

Φύλο και εργασιακές σχέσεις

 

Πρόληψη βασανιστηρίων

 

Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή