Διεθνείς συνδέσεις

Διεθνείς χρήσιμες συνδέσεις:  
Κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων και ιστοσελίδων αρχών Συνηγόρου του Πολίτη σε ξένες χώρες http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/eng/resources.html#europe
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής http://www.ombudsman.europa.eu
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών (ΕΝΟ) http://eno.ombudsman.europa.eu
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - (The European Commission) http://europa.eu.int/comm/index.htm
Συμβούλιο της Ευρώπης http://www.coe.int
Διεθνές Ινστιτούτο των Ombudsman (International Ombudsman Institute) http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/eng/eng_home.html
ΟΑΣΕ (OSCE) http://www.osce.org/
ΟΟΣΑ (OECD Online) http://www.oecd.org/
EUROSTAT

http://www.europa.eu.int/en/comm
/eurostat/serven/home.htm

Office for Official Publications of the European Communities http://eur-op.eu.int/indexel.htm
Αμφίδρομο Λεξικό Ευρωπαϊκών Γλωσσών των Διερμηνέων της Ε.Ε. (EuroDicAutom WWW Interface - expert) http://eurodic.ip.lu/cgi-bin/edicbin/EuroDicWWW.pl
Ευρωπαϊκή νομολογία & νομοθεσία
Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου http://www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm
HUDOC - Human Rights Documents: Database of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Ministers' Judgments, Decisions, Resolutions and Reports http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp?
Language=en&Advanced=1
Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων http://www.curia.eu.int
Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html
[ανεπίσημος] Οδηγός πηγών ευρωπαϊκού δικαίου http://www.llrx.com/features/europenew.htm

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή