Επίλυση προβλημάτων σχετικά με την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου

Επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών στους δικαιούχους, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, επιλύθηκαν δυο βασικά ζητήματα που δημιουργούσαν εμπόδια στη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές και τα οποία αφορούσαν την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων. Αφενός, επανακαθορίστηκε η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, χωρίς να τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με τον τρόπο αυτό ο δικαιούχος μπορεί να την υποβάλει όταν θα έχει στη διάθεσή του το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και μέχρι το χρόνο της παραγραφής της κατά του Δημοσίου απαίτησής του.
Αφετέρου, για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πλέον θα πρέπει να λαμβάνεται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα της οικογένειας από κάθε πηγή, ή το αντίστοιχο τεκμαρτό εισόδημα σε περίπτωση που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγματικού.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή