ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

 

EOX logo

 

 

Υλοποίηση πράξης στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (EEA Grants) από τον Συνήγορο του Πολίτη

 

Υλοποίηση της πράξης «Δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα». Η πράξη συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2021. Οι επιχορηγήσεις του ΧΜ ΕΟΧ (EEA Grants)  αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

 

Η πράξη

Το τελευταίο διάστημα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί πλήθος αναφορών για περιστατικά κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα. Οι καταγγελίες των πολιτών ανέρχονται σε ποσοστό 72% επί του συνόλου και αφορούν όλους τους τομείς ευθύνης της Αρχής, από την προάσπιση της ισότητας, την απάλειψη των διακρίσεων και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, μέχρι τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.   

Το γεγονός αυτό ανέδειξε την ανάγκη περεταίρω υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συνηγόρου του Πολίτη, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των εργαζομένων σε σχέση με θέματα χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα αλλά και της στενής συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και της ενημέρωσης των πολιτών.  

Τα παραπάνω αποτελούν το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης του συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 | EEA Grants). Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.938.000 ευρώ και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024. Για τις ανάγκες του έργου ο Συνήγορος του Πολίτη θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

 

Οι δράσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις:

1.    Η πρώτη δράση αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού με συναντήσεις εργασίας με ευρωπαϊκούς, διεθνείς οργανισμούς, ομόλογους θεσμούς και με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας της εργασίας του Συνηγόρου.

2.    Η δεύτερη είναι πιο εξωστρεφής και περιλαμβάνει συναντήσεις εργασίας με δημόσιες υπηρεσίες-φορείς σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της Αρχής (κοιν. ασφάλιση, υγεία, πρόνοια, ποιότητα ζωής, εργασία, διακρίσεις, παιδική προστασία, φορολογία, πρόληψη κακομεταχείρισης σε συνθήκες εγκλεισμού, περιστατικά αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας, ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.)

3.    Η τρίτη δράση αφορά τη λειτουργία Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο) και θα χρησιμεύσει ως βάση για δράση και προώθηση της διαμεσολαβητικής του αποστολής στην Περιφέρεια, ενώ θα ενισχύσει τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα του Διαμεσολαβητή στα γειτονικά κράτη μέλη (Βουλγαρία, δυτικά Βαλκάνια).

4.    Η τέταρτη δράση είναι πιο τεχνικής φύσης και εστιάζει στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Αρχής, στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού καθώς και του υφιστάμενου website και την ενίσχυσή του με εφαρμογές (applications), ώστε να καταστεί πιο φιλικό στον χρήστη και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ΑμεΑ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συνηγόρου.

 

Η επικοινωνία

Ξεχωριστό κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η ενημέρωση του κοινού και η δρομολόγηση μιας σειράς από επικοινωνιακές δράσεις:

-   καμπάνια ευαισθητοποίησης
-   τηλεοπτικό σποτ
-   ενημερωτικά φυλλάδια
-   εγχειρίδια διαδικασιών
-   ενημερωτικό υλικό προς δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
-   εργαστήρια (workshops) με τη συμμετοχή δημοσίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών
-   τρία διεθνή συνέδρια με τη συμμετοχή εκπροσώπων ομολόγων θεσμών του εξωτερικού και διεθνών οργανισμών
-   ημερίδες ενημέρωσης δημοσιογράφων για θέματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου
 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή