Η ΕΥΑΘ κατέβαλε αποζημίωση για βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

Η ΕΥΑΘ κατέβαλε αποζημίωση για βλάβες από αύξηση της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Περιγραφή

Η ΕΥΑΘ, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας και εκσυγχρονισμού των συναλλαγών της με τους πολίτες, αποδέχθηκε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης σε πολίτη για βλάβες που προκλήθηκαν σε ακίνητό του λόγω αύξησης της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης.
Επίσης, προχώρησε στην αναμόρφωση του Κανονισμού Υδροληψίας, καθώς και στη συμπλήρωση του Χάρτη Υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή