Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Ειδική Έκθεση: Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Περιγραφή

Η παρούσα ειδική έκθεση περιλαμβάνει τα προβλήματα κακοδιοίκησης και τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού αναφορών, που αφορούν στη διαδικασία χάραξης αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στις επιπτώσεις λόγω της μακροχρόνιας δέσμευσης της ιδιοκτησίας των πολιτών, στην αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης για κατασκευή έργων ή στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κλπ. Προτείνεται σειρά ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, για την επίσπευση των διαδικασιών, τη δημιουργία κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, τον έλεγχο των ενεργειών των Ο.Τ.Α. κλπ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή