Ανάκληση διορισμού αναπληρώτριας Διοικήτριας νοσοκομείου, λόγω κατοχής μη γνήσιου τίτλου σπουδών

Ανάκληση διορισμού αναπληρώτριας Διοικήτριας νοσοκομείου, λόγω κατοχής μη γνήσιου τίτλου σπουδών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε επώνυμη καταγγελία, στην οποία υποστηριζόταν ότι η αναπληρώτρια Διοικήτρια του νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ» δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση.
Η Αρχή ζήτησε διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης αντίγραφο του φακέλου της εμπλεκόμενης για έλεγχο.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας διαβεβαίωσε εγγράφως τον Συνήγορο του Πολίτη ότι θα προβεί στην ανάκληση του διορισμού της εμπλεκόμενης αναπληρώτριας Διοικήτριας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή