Συνήγορος για τους τσιγγάνους/ Ρομά

 

 

 

Χάρτης εγκαταστάσεων Ρομά*

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι  πληροφορίες που έχουν προστεθεί στην εφαρμογή αφορούν στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν της Αρχής κατά το στάδιο διερεύνησης συγκεκριμένων αναφορών και μέχρι την ολοκλήρωση της οικείας διερεύνησης από τον ΣτΠ. Ενδεχόμενες εξελίξεις δεν περιλαμβάνονται στο οικείο πεδίο εφόσον δεν αποτέλεσαν αντικείμενο νεώτερης διερεύνησης. 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη - ΠΡΟΓΚΡΕΣ (2007-2013).

       

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων

Πρακτικός οδηγός για Δημοτικές Αρχές

Πρακτικός οδηγός για Δημοτικές Αρχές

 

 

Επικαιρότητα

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή