Παραχώρηση αιγιαλού στο λιμένα Πόρτο Ράφτη, για λειτουργία τροχήλατης καντίνας

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρτο Ράφτη στο Αυλάκι, για λειτουργία τροχήλατης καντίνας

Περιγραφή

Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη, σχετικά με τον έλεγχο της διαδικασίας που ακολούθησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την εκμίσθωση χώρου τοποθέτησης και λειτουργίας τροχήλατης καντίνας, στον λιμένα Πόρτο Ράφτη στο Αυλάκι. Στο πόρισμα διαπιστώνεται η απόκλιση από τις διαδικασίες, τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους που αφορούν στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού. Διαπιστώνεται επίσης παράλειψη από τις εποπτικές αρχές, τήρησης της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, η οποία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.


Για το λόγο αυτό η Αρχή ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών, να εξεταστεί η δυνατότητα πειθαρχικού ελέγχου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή