Συνέχιση υπαγωγής επιχείρησης σε πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Συνέχιση υπαγωγής επιχείρησης σε πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για την ανάκληση υπαγωγής της σε πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών, στο οποίο είχε ενταχθεί για 7 θέσεις εργασίας.
Αρχικά, η τοπική υπηρεσία του ΟΑΕΔ προέβη στην ανάκληση 2 επιχορηγούμενων θέσεων με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση μετέβαλε το καθεστώς απασχόλησης δύο εργαζόμενων (από πλήρη σε μερική απασχόληση). Στη συνέχεια, η Επιτροπή Επίλυσης Ενστάσεων του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο εξέτασης ένστασης της επιχείρησης, αποφάσισε την ανάκληση του προγράμματος για το σύνολο των επιχορηγούμενων θέσεων.
Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, και μετά την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων των υπαλλήλων της επιχείρησης ότι η μεταβολή του καθεστώτος απασχόλησης/μείωση ωρών εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη συναίνεσή τους, η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων του ΟΑΕΔ αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος για την επιχείρηση και για όλες τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή