Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον καταργηθέντα Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον καταργηθέντα Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Περιγραφή

Πολίτες κατήγγειλαν στον Συνήγορο την καθυστέρηση του (πρώην) Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) να τους επιστρέψει παράβολο που είχαν πληρώσει για την εγγραφή τους σε τμήματα ΙΕΚ, τα οποία όμως δεν λειτούργησαν.

Η επιστροφή των χρημάτων παρέμεινε σε εκκρεμότητα για καιρό λόγω διαφωνίας για την αρμοδιότητα καταβολής τους μεταξύ των φορέων που ανέλαβαν τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΟΕΕΚ (ΕΟΠΠΕΠ και ΓΓΔΒΜ).

Μετά από παρεμβάσεις του Συνηγόρου, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους ενδιαφερόμενους από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΕΕΚ και ήδη ξεκίνησε η σχετική διαδικασία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή