ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Περιγραφή

Την εκλογίκευση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τον τρόπο κτήσης και απόδειξης της παιδαγωγικής επάρκειας ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό Πόρισμά του που απεύθυνε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη υπήρξε αποδέκτης αναφορών πολιτών, υποψήφιων εκπαιδευτικών,  οι οποίοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για πρόσκομμα που συναντούν στην προσπάθεια διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις ή την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι και το οποίο αφορά στο πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας είναι ασαφές ως τυπικό προσόν διορισμού. Το κριτήριο αυτό καθαυτό αλλά κυρίως οι τρόποι απόδειξης της παιδαγωγικής επάρκειας χαρακτηρίζονται από άναρχη αποσπασματικότητα, αντιφάσεις και πολυπλοκότητα ως αποτέλεσμα αλλεπάλληλων ρυθμίσεων και αλλαγών χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και εκκαθαρίσεις των προϊσχυουσών ρυθμίσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμπεραίνει ότι το ΥΠΕΠΘ δεν έχει τηρήσει αυστηρή και σταθερή στάση όσον φορά το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ενώ δεν είναι σαφές αν τελικά πρέπει οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να το έχουν. Έτσι, αν και γενικώς θεωρείται απαραίτητο προσόν διορισμού και πρόσληψης, η έλλειψή του δεν αποτελεί κώλυμα, εφόσον εν απουσία των εχόντων το πιστοποιητικό αυτό διορίζονται και προσλαμβάνονται οι μη έχοντες αυτό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ζητείται καθόλου. Ωστόσο, η επιλεκτική απαίτησή του ως τυπικού προσόντος καταλήγει μεταξύ άλλων στην ανατροπή των αποτελεσμάτων γραπτών διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ,  όπως

στην περίπτωση του διαγωνισμού για εκπαιδευτικούς της προκήρυξης 10 Π/2006 (ΦΕΚ 500/24-8-2006).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή