Υποβολή αναφοράς


1. Πώς υποβάλλεται η αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη;

 

Έντυπο Αναφοράς | Αρχείο σε μορφή word | Αρχείο σε μορφή pdf |

Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς 

Αρχή

2. Υπάρχει προθεσμία προκειμένου να προσφύγω στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων εάν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι (6) μήνες από τότε που ο ενδιαφερόμενος πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης.

Αρχή

3. Μπορεί αλλοδαπός να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της εισόδου ή παραμονής του.

Αρχή

4. Μπορεί ανήλικος να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη μόνος του, χωρίς την παρουσία ή την υπογραφή γονέα;

Ναι, αν πρόκειται για την προάσπιση δικαιώματος του παιδιού, μπορεί να καλέσει στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή του Συνηγόρου για τα παιδιά (800.11.32000), να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cr@synigoros.gr ή μέσω του http://www.0-18.gr/, να επισκεφθεί τα γραφεία της Αρχής στον ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, να στείλει αναφορά ταχυδρομικά ή με φαξ.

Αρχή

5. Μπορεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (όπως σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία) ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (όπως πρωτοβουλία πολιτών, «επιτροπή αγώνα») να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι.

Αρχή

6. Μπορεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως φορέας δικαιωμάτων των οποίων η προάσπιση ανήκει στις αρμοδιότητές του, όπως λ.χ. ΑΕΙ για θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, Εκκλησία για θρησκευτική ελευθερία κ.ο.κ., ή αν προασπίζεται συλλογικά δικαιώματα εκπροσωπώντας τα μέλη του, όπως λ.χ. δικηγορικός ή ιατρικός σύλλογος, επιμελητήριο, δήμος για περιβαλλοντικά ζητήματα κ.ο.κ..

Όχι όμως αν πρόκειται για ζήτημα που ανάγεται στη σχέση του ΝΠΔΔ με το κράτος, όπως λ.χ. Δήμος κατά Περιφέρειας.

Αρχή

7. Μπορεί κάποιος να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη για λογαριασμό τρίτου;

Κατ’ αρχήν μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση εκ του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών εμποδίζεται να υπογράψει, ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του.

Ειδικά για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, αναφορά μπορεί να υποβάλει κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος: το παιδί, ο γονέας/ κηδεμόνας του (δεν απαιτείται να συναινούν και οι δύο γονείς), συγγενής, επίτροπος ή άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση αντίληψη παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού (γείτονας, επαγγελματίας, υπηρεσία, σύλλογος, ομάδα ανηλίκων, κ.ά.).

Αρχή

8. Γίνεται δεκτή ανώνυμη αναφορά;

Όχι, ωστόσο ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να κρατήσει κρυφά τα στοιχεία του αναφερομένου αν ο ίδιος το ζητήσει εγγράφως και εφόσον η διερεύνηση της  αναφοράς είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωσή τους στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Ειδικά όταν η αναφορά έχει υποβληθεί από ανήλικο, αυτός ερωτάται αν συναινεί στην επικοινωνία της Αρχής με τους γονείς/ κηδεμόνες του ή με την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και για τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας του με την Αρχή.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή