Νέες ειδικές αρμοδιότητες στον Συνήγορο του Πολίτη για την πρόληψη των βασανιστηρίων

Νέες ειδικές αρμοδιότητες στον Συνήγορο του Πολίτη για την πρόληψη των βασανιστηρίων

Ειδική αρμοδιότητα στην πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας απέκτησε ο Συνήγορος του Πολίτη με την κύρωση, από την Ελλάδα, του προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων. Ο Συνήγορος ορίστηκε ως «Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης» και μπορεί να επισκέπτεται όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών που προΐστανται των χώρων αυτών. Αποστολή του Συνηγόρου είναι να προλαμβάνει και να ελέγχει τυχόν προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης σε χώρους όπως οι φυλακές, τα αστυνομικά τμήματα και τα κέντρα κράτησης. Μπορεί επίσης να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη και να δημοσιεύει εκθέσεις.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή