Ο Συνήγορος για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες

Ο Συνήγορος για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες επανέρχεται στο ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί με συνέπεια η ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Η πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, χωρίς διάκριση, προϋποθέτει την παροχή ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαρκούς, εξειδικευμένου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις διαφορετικές αναπηρίες.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή