Προϋποθέσεις αναφοράς


Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στον Συνήγορο, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η αναφορά πρέπει:

  • να είναι έγγραφη, όχι όμως απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα. 
  • να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη.
  • να προέρχεται από τον άμεσα ενδιαφερόμενο* ή νόμιμο πληρεξούσιο αυτού.
  • να απευθύνεται ρητά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την παρέμβασή του (όχι απλή κοινοποίηση).
  • να περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.

 

*Σε θέματα δικαιωμάτων παιδιού, ως άμεσα ενδιαφερόμενος θεωρείται:
α) ο ασκών τη γονική μέριμνα του παιδιού,
Σημείωση: δεν απαιτείται να συναινούν για την κατάθεση της αναφοράς και οι δύο γονείς, ως φορείς της γονικής μέριμνας.
β) συγγενής του παιδιού,
γ) επίτροπος του παιδιού, προσωρινός ή οριστικός,
δ) τρίτος που έχει άμεση αντίληψη παραβίασης δικαιώματος του παιδιού.
 

H αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

  • συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
  • ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
  • τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
  • το αποτέλεσμά τους
  • κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος

 

Η αναφορά υποβάλλεται:

Έντυπο Αναφοράς | Αρχείο σε μορφή word | Αρχείο σε μορφή pdf |
Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή