Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Έργων Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Κιμώλου

Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Έργων Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Κιμώλου

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου εξεδόθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των έργων μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κιμώλου. Η μονάδα λειτουργούσε από το 2010 χωρίς ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επικαλούντο ως νόμιμη την σιωπηρή παράταση της ισχύος τους. Η νέα ΑΕΠΟ περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων και το σχεδιασμό των υπολειπόμενων έργων βελτίωσης και αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησής τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή