Πρακτικά συνεδρίων

 

Συνήγορος του Πολίτη: 15 χρόνια λειτουργίας - Πρακτικά διημερίδας (12-13 Νοεμβρίου, 2013), εκδ. Παπαζήση, 2014

Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2012

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Ανάγκες - Προτάσεις - Λύσεις, εκδ. Σάκκουλα, 2009

Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010

Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, εκδ. Σάκκουλα, 2009

Ιατρικό απόρρητο - πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και αρχεία νοσοκομείων, εκδ. Σάκκουλα, 2006

Πρακτικά ημερίδας «Το Δέντρο και το Δάσος», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008

Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση των προβλημάτων – πρακτικά διημερίδας στην Φορολογική Επιθεώρηση, 2005

Free movement of workers and coordination of Social Security Systems, Sakkoulas Publications, 2004

 

Συνήγορος του Πολίτη: 15 χρόνια λειτουργίας - Πρακτικά διημερίδας (12-13 Νοεμβρίου, 2013), εκδ. Παπαζήση, 2014

Κορυφή σελίδας

 

Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2012

Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς

Κορυφή σελίδας

 

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Ανάγκες - Προτάσεις - Λύσεις, εκδ. Σάκκουλα, 2009

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Ανάγκες - Προτάσεις - Λύσεις

Κορυφή σελίδας

 

Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010

Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης

Κορυφή σελίδας

 

Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, εκδ. Σάκκουλα, 2009

Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας

Κορυφή σελίδας

 

Ιατρικό απόρρητο - πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και αρχεία νοσοκομείων, εκδ. Σάκκουλα, 2006

Ιατρικό απόρρητο

Κορυφή σελίδας

 

Πρακτικά ημερίδας «Το Δέντρο και το Δάσος», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008

Πρακτικά ημερίδας «Το Δέντρο και το Δάσος»

Κορυφή σελίδας

 

Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση των προβλημάτων – πρακτικά διημερίδας στην Φορολογική Επιθεώρηση, 2005

•	Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση των προβλημάτων

Κορυφή σελίδας

 

Free movement of workers and coordination of Social Security Systems, Sakkoulas Publications, 2004

Free movement of workers and coordination of Social Security Systems

Κορυφή σελίδας

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή