Νόμος 4443/2016

Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω

  • φυλής
  • χρώματος
  • εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
  • γενεαλογικών καταβολών
  • θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων
  • αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης
  • ηλικίας
  • οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης
  • σεξουαλικού προσανατολισμού
  • ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου

 

προβλέπονται στο νόμο 4443/2016.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή