Διάκριση λόγω αναπηρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εγγραφή φοιτητή με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της γενικότερης αρμοδιότητάς του για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και της ειδικής αρμοδιότητάς του ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος διαμεσολάβησε για την εγγραφή ατόμου που πάσχει από σοβαρή πάθηση στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή