Ασφαλιστική αναγνώριση του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης

Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα τη ανυπακοής ή της ανυποταξίας που υπέπεσαν στρατεύσιμοι επικαλούμενοι θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, προτείνοντας νομοθετική ρύθμιση, η οποία να προβλέπει την δυνατότητα αναγνώρισης, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του διαστήματος φυλάκισης ή προσωρινής κράτησης των αντιρρησιών συνείδησης, ανεξάρτητα από το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και να αφορά όλους τους ασφαλισμένους, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Απαντώντας στο πόρισμα του Συνηγόρου, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έγγραφό της (Φ80000/2613/172/24.3.2014), αποδέχεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων - αντιρρησιών συνείδησης δεν καλύπτεται από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και ενημερώνει την Αρχή ότι "το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εξετάζει το θέμα της παροχής δυνατότητας και στην ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο της προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν ως αντιρρησίες συνείδησης έως την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997".

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή