Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου προς πτυχίο ΤΕΙ ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης

Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου προς πτυχίο ΤΕΙ της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης

Περιγραφή

Μετά από αναφορά κατόχου πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, ο Συνήγορος παρενέβη προς το ΤΕΙ Θεσσαλίας, προκειμένου να χορηγηθεί στην ενδιαφερόμενη πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας του παραπάνω πτυχίου με πτυχίο ΤΕΙ της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το αίτημα της ενδιαφερόμενης, που αρχικά είχε απορριφθεί με την αιτιολογία ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, ικανοποιήθηκε.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή