Βοηθοί Συνήγοροι

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεργάζεται στενά με τους Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων τομέων δραστηριότητας.

Δικαιώματα του ανθρώπου
Γιάννης Μόσχος, πτυχιούχος εγκληματολογίας του Université Catholique de Louvain του Βελγίου και πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Α.Σ.Π.Ε

Κοινωνική προστασία
Βέρα Θεοφυλάκτου, νομικός με ειδίκευση στο δημόσιο και ευρωπαϊκό δίκαιο, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποιότητα ζωής
Δάφνη Φιλιππάκη, νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Σχέσεις κράτους-πολίτη
Ευανθία Σαββίδη, νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού δικαίου και δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Δικαιώματα του παιδιού

Θεώνη Κουφονικολάκου, νομικός, με εξειδίκευση σε ζητήματα προστασίας των ανηλίκων και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.

Ίση μεταχείριση
Καλλιόπη Λυκοβαρδή, νομικός, με ειδίκευση στα θέματα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου.

 

                                                                                                                            

 

Διατελέσαντες Βοηθοί Συνήγοροι (με αλφαβητική σειρά):

Γιαννακούρου Γεωργία (Ποιότητα ζωής), 2003-2005
Γιαννακούρου Σταματίνα (Ισότητα των φύλων), 2008-2012
Ιωάννου Ι. Χρήστος (Κοινωνική Προστασία), 2013-2017
Καμίνης Γιώργος (Δικαιώματα του ανθρώπου), 1998-2003
Καρύδης Βασίλειος (Δικαιώματα του Ανθρώπου), 2010-2016
Κοτρωνιά Μαίρη (Σχέσεις κράτους-πολίτη), 2011-2015
Κουτσουμάρη-Αργυροπούλου Αλίκη (Σχέσεις κράτους-πολίτη), 1998-2003
Μητροσύλη-Ασημακοπούλου Μαρία (Κοινωνική προστασία), 1998-2003
Μιχαήλ Γιάννης (Ποιότητα ζωής), 1998-2003
Μόσχος Γεώργιος (Δικαιώματα του Παιδιού), 2003-2018
Μπαλλά Ευαγγελία (Ποιότητα ζωής), 2009-2011
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα (Κοινωνική προστασία), 2003-2008 

Σαγιάς Ίων (Ποιότητα Ζωής), 2011-2020

Σακέλλης Γιάννης (Κοινωνική προστασία), 2008-2013
Σπανού Καλλιόπη (Σχέσεις κράτους-πολίτη), 2003-2011
Τάκης Ανδρέας (Δικαιώματα του ανθρώπου), 2003-2009
Χατζή Χρύσα (Ποιότητα ζωής), 2005-2009

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή