Ετήσια Έκθεση 2013 - Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι

Βρείτε εδώ τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη στα οποία παραπέμπουν οι αστερίσκοι [ * ] μέσα στο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2013.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εργασία

 

Περιβάλλον και ανάπτυξη

 

Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους - πολιτών

 

Το πρόσωπο και το κράτος

 

Κοινωνική αλληλεγγύη

 

Οικογένεια και σχολείο

 

Παθογένειες της διοικητικής δράσης

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καταπολέμηση των διακρίσεων

 

Φύλο και εργασιακές σχέσεις

 

Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή