Απόκρυψη στοιχείων που αποκαλύπτουν την υιοθεσία σε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

Απόκρυψη στοιχείων που αποκαλύπτουν την υιοθεσία σε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προκαλέσει στο παρελθόν την παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς το ζήτημα αποκάλυψης στοιχείων υιοθεσίας ανηλίκου σε πιστοποιητικά γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης. Έκτοτε το ζήτημα φαινόταν να έχει επιλυθεί. Ωστόσο, κατά τη διερεύνηση νέας υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι με τη γενικευμένη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου έχουν εισαχθεί νέα πεδία προς συμπλήρωση στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, από τα οποία μπορεί να αποκαλυφθεί εμμέσως το γεγονός της υιοθεσίας ανηλίκου.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε οδηγίες στην υπηρεσία Δημοτολογίου του εμπλεκόμενου Δήμου και η υπόθεση διευθετήθηκε. Επίσης, δεσμεύθηκε για την αποστολή εγκυκλίου προς τους Δήμους της χώρας, σχετικά με θέματα που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όταν ολοκληρωθεί η προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή