Παρέμβαση του Συνηγόρου για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας από αποστράτους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Παρέμβαση του Συνηγόρου για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας από αποστράτους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού

Περιγραφή

Μετά από καταγγελίες απόστρατων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα της απόκτησης πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας, βάσει της Διεθνούς Συμβάσεως STCW 1978. Στη συνέχεια, με το νέο Ν. 4150/2013 καταργήθηκαν οι διατάξεις του ΒΔ του 1954, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τους προερχόμενους από το Πολεμικό Ναυτικό, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και άλλες ειδικές κατηγορίες. Ωστόσο, η Αρχή τονίζει την ανάγκη έκδοσης του προβλεπόμενου ΠΔ, σε σύντομο χρόνο, που θα καθορίζει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, τον τρόπο απόδειξης και πιστοποίησης των νομίμων προσόντων των αξιωματικών, τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή