Κατάργηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος

Κατάργηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Το πιστοποιητικό στρατολογικού γραφείου τύπου Α΄ δεν περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών για αναγγελία έναρξης άσκησης κατ' οίκον διδασκαλίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή