Δραστική μείωση λογαριασμού ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Δραστική μείωση λογαριασμού ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Περιγραφή

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο για την υπερβολική χρέωση παροχής ύδρευσης σε ακίνητό του, όπου λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σχετική σύμβαση υδροληψίας, ισχύος δύο ετών, υπεγράφη το 2010, αλλά μόλις στις αρχές του 2013, ο πολίτης ενημερώθηκε ότι ο υδρομετρητής υπολειτουργούσε και ότι η ΕΥΔΑΠ προέβη στην αντικατάστασή του. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατανάλωσης, η ΕΥΔΑΠ προέβη στην έκδοση λογαριασμού ύψους 40.183€. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την καθυστερημένη αντίδραση της ΕΥΔΑΠ, τόσο ως προς τον εντοπισμό της βλάβης του υδρομετρητή, όσο και ως προς την αντικατάστασή του, καθώς και την ελλιπή τεκμηρίωση της υπέρμετρης ένδειξης-χρέωσης. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΕΥΔΑΠ αναγνώρισε το λάθος της και προχώρησε στην ακύρωση του αρχικού τιμολογίου και στην επανέκδοση νέου, αξίας 13.439€.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή