Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου για τα προβλήματα εφαρμογής του ΠΔ προστασίας του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης:Επιτυχής παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή προεδρικού διατάγματος σχετικού με το ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου.

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από αναφορά που υπέβαλε σύλλογος πολιτών, εξέτασε τη νομιμότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρισκόταν σε οικόπεδο κοντά στο ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ για την προστασία του συγκεκριμένου χειμαρρικού ρέματος. Διαπίστωσε τη διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και πρότεινε την αναδιατύπωση διατάξεων του σχετικού ΠΔ. Σε αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη εκδόθηκε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ανωτέρω ΠΔ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή