Ειδική 'Εκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και προτάσεις για την ενίσχυσή της (Μέρος Πρώτο)

Περιγραφή

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη από τις δύο ειδικές εκθέσεις μέσω των οποίων ο Συνήγορος του Πολίτη αποσκοπεί να αποτυπώσει την πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία του αναφορικά με τα ζητήματα που δημιουργούν εμπόδια στην υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην έκθεση αυτή εστιάζει στα εμπόδια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων περί είσπραξης και εξόφλησης οφειλών από τους δημόσιους φορείς.
Η Αρχή προτείνει σειρά μέτρων που φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως: (α) την καθυστέρηση των δημοσίων φορέων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τις επιχειρήσεις, (β) τον τρόπο αναζήτησης και είσπραξης των απαιτήσεων των δημοσίων φορέων κατά των επιχειρήσεων και (γ) τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων.
Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνει η Αρχή στην ειδική αυτή έκθεση περιλαμβάνονται: (α) η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων, (β) η αναστολή των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου λόγω των έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών, (γ) η πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξόφλησης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους δημόσιους φορείς, και (δ) η επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού ώστε να περιλαμβάνει και τον συμψηφισμό υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έναντι του "στενού" δημόσιου τομέα με απαιτήσεις τους σε βάρος ΟΤΑ αλλά και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή