Αλλάζει ο τρόπος πραγματοποίησης αντισταθμιστικών μέτρων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού

Άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού από δικαιούχους άλλων κρατών - μελών

Περιγραφή

Κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σε άλλα κράτη - μέλη, διαμαρτυρήθηκαν για την αδυναμία πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών εκδρομών που τους επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ως αντισταθμιστικό μέτρο, καθώς οι σχολές Ξεναγών δεν λειτουργούν από το 2010. Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το ζήτημα στο Υπουργείο Τουρισμού και στο ΣΑΕΠ ζητώντας να ενημερωθεί για τις ενέργειες του Υπουργείου προς επίλυση του ζητήματος και για τον τρόπο αντιμετώπισης από τη Διοίκηση των κατόχων αποφάσεων του ΣΑΕΠ, στην περίπτωση που κριθεί ότι η λειτουργία των σχολών Ξεναγών δεν είναι εφικτή, τουλάχιστον βραχυχρόνια. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, αποφασίσθηκε να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του προαναφερόμενου επαγγέλματος, και δελτίο ταυτότητας ξεναγού, χωρίς την πραγματοποίηση των επιβληθέντων αντισταθμιστικών μέτρων.
Επίσης, το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης ώστε να αποδεσμευθεί η πραγματοποίηση αντισταθμιστικών μέτρων από τη λειτουργία των σχολών Ξεναγών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή