Άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμου από Ουκρανούς πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμου από Ουκρανούς πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος "αποκλειστικός/ή νοσοκόμος" απαιτείται, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση άδειας εργασίας του ΙΚΑ και βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος "νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής" της Περιφέρειας. Προϋπόθεση, για τη χορήγηση της προαναφερόμενης βεβαίωσης σε πολίτες τρίτων χωρών, αποτελεί η προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας που χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, το Υπουργείο αρνήθηκε να ικανοποιήσει αιτήματα πολιτών Ουκρανίας με την αιτιολογία ότι το επάγγελμα του βοηθού νοσηλευτή δεν υφίσταται ως αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα στην εν λόγω χώρα.
Ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού αμοιβαιότητας οι Ουκρανοί κάτοχοι ισχυρής άδειας εργασίας κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της ισχύουσας υπουργικής απόφασης, καθώς θα έχαναν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος κάτοχοι άδειας εργασίας που επί σειρά ετών το ασκούν νομίμως στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας προέβη στην έκδοση νέας απόφασης, σύμφωνα με την οποία άδειες εργασίας που έχουν εκδοθεί έως την 9.4.2012 εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται η εξασφάλιση βεβαίωσης αναγγελίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή