Ανάκληση αδειών για την ανέγερση κτιρίων σε ιδιωτική δασική έκταση στα Καλάβρυτα, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Ανάκληση αδειών για την ανέγερση κτιρίων σε ιδιωτική δασική έκταση στα Καλάβρυτα, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο για τη νομιμότητα οικοδομικής άδειας ανέγερσης πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής σε ιδιωτική δασική έκταση στη θέση Μαυρονέρι της περιφέρειας Πλανητέρου Καλαβρύτων. Μετά την παρέμβαση της Αρχής για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλαβρύτων ανακάλεσε τη συγκεκριμένη οικοδομική άδεια λόγω προσκόμισης ανακριβούς τοπογραφικού, μη χορήγησης απαιτούμενων εγκρίσεων επέμβασης από το Δασαρχείο Καλαβρύτων και μη οριοθέτησης κοίτης του Αροανίου ποταμού στη θέση ενδιαφέροντος. Το Δασαρχείο Καλαβρύτων εισηγήθηκε την ανάκληση και των εγκρίσεων επέμβασης, η οποία έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε την αναγκαιότητα αφενός εκπόνησης μελέτης για την αποκατάσταση της έκτασης μέσω κατάλληλων διαχειριστικών μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αφετέρου οριοθέτησης της κοίτης του Αροανείου ποταμού.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή