Κεραίες διαδικτύου στο βυζαντινό κάστρο Τρικάλων

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις κεραίες διαδικτύου σε μνημεία-Η περίπτωση του βυζαντινού κάστρου Τρικάλων

Περιγραφή

Πολιτιστικός Σύλλογος προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη για να εξετάσει τη διαδικασία αδειοδότησης για την τοποθέτηση κεραιών διαδικτύου στο βυζαντινό κάστρο Τρικάλων και στο ωρολογοστάσιο, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Η Αρχή επισήμανε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, τονίζοντας ότι απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της τοποθέτησης παρόμοιων κεραιών σε μνημεία πριν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ακολουθήθηκε η εκ των υστέρων τήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, πρότεινε προς το αρμόδιο Υπουργείο η αδειοδότηση τέτοιων κεραιοσυστημάτων διαδικτύου να συνοδεύεται από ειδική μελέτη στην οποία θα λαμβάνονται υπόψιν τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς να παραλείπεται και η τεκμηριωμένη εκτίμηση της αισθητικής επιβάρυνσης/οπτικής ρύπανσης. 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή