Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2011

Ετήσια Έκθεση 2011

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν, τουλάχιστον κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Οι πολίτες αμφιβάλλουν για το κατά πόσον το κράτος και η διοίκηση μπορούν να τους στηρίξουν. Η ίδια η διοίκηση έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και τα στελέχη της τελούν σε διαρκή αβεβαιότητα την ώρα που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας. Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η ανάγκη για επανακαθορισμό των σχέσεων κράτους-πολίτη καθίσταται επιτακτική τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, στην  ετήσια έκθεσή της την οποία παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο. Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη μέσα στο 2011 και καταλήγει σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις.

Σχετικά Έγγραφα

 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - ΑΑ. Δελτίο Τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2011
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Δελτίο τύπου
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - ΑΑ-1. Γράφημα - κατανομή των εντός αρμοδιότητας αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2011
  Γράφημα κατανομή των εντός αρμοδιότητας αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2011
  Συμπληρωματικά Αρχεία: ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - ΑΑ-2. Γράφημα - Έκβαση των βασίμων αναφορών
  Έκβαση των βασίμων αναφορών
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Γράφημα
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - ΑΑ-3 Γράφημα - κατανομή των βάσιμων υποθέσεων ανά φορέα
  Γράφημα - κατανομή των βάσιμων υποθέσεων ανά φορέα
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Γράφημα
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Α. Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2011
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Πλήρες κείμενο
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Β. Εισαγωγή
  Διανύουμε μια περίοδο τεκτονικών ανακατατάξεων. Η κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν, τουλάχιστον κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Αλλάζουν άρδην όχι μόνον οι συνθήκες αλλά και οι κανόνες οι οποίοι ρύθμιζαν υποχρεώσεις και δικαιώματα, και μαζί τους διαψεύδονται σχεδιασμοί σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις ανατρέπουν δικαιώματα και τις προσδοκίες που θεμελιώνονταν σ’ αυτά. Η βίαιη προσαρμογή στην οποία οδηγείται η ελληνική οικονομία και κοινωνία έχει δραματικές επιπτώσεις στους πολίτες, ενώ οι ευάλωτες ομάδες διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται. Παράλληλα, τα κοινωνικά δικαιώματα περιορίζονται και οι οικονομικές υποχρεώσεις γίνονται συχνά δυσβάστακτες.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εισαγωγή
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Γ. Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Ο πραγματικός αριθμός των πολιτών όμως που ζήτησαν τη βοήθεια του Συνηγόρου, καταθέτοντας αναφορά, είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από ομάδες πολιτών, είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Οι περισσότερες από αυτές συνυπογράφονται από 2 έως 10 πολίτες και άλλες από μεγαλύτερες ομάδες – λόγου χάρη, μια αναφορά προήλθε από 176 πολίτες και μια άλλη από 155.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οι δραστηριότητες της χρονιάς
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - Δ-1. Οικονομική πολιτική
  Η οικονομία, είτε ως προνομιακό πεδίο της κρίσης είτε ως τομέας από λυτης προτεραιότητας ενόψει της ανάπτυξης ή ακόμη ως πηγή ανατροπών στα δεδομένα της καθημερινής ζωής και του προγραμματισμού των νοικοκυριών, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κοινωνικής προσοχής. Αυτό αναπόφευκτα εκφράστηκε και στις αναφορές προς τον Συνήγορο οι οποίες αφορούσαν οικονομικές συναλλαγές κράτους-πολιτών. Η εικόνα έχει δύο διαστάσεις: Η πρώτη αφορά τις μοιβαίες οικονομικές υποχρεώσεις κράτους-πολιτών, η δεύτερη την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οικονομική πολιτική
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-2. Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου
  Το 2011 τα προβλήματα που ανέκυψαν εξαιτίας της «κρίσης του δημόσιου χρέους» και της υιοθέτησης πληθώρας «έκτακτων» μέτρων στο πλαίσιο εξασφάλισης δανειακών πόρων (Μνημόνιο, Εφαρμοστικός Νόμος κ.ά.) είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε σημαντικές πλευρές της καθημερινότητας των πολιτών της χώρας, που αφορούν την ποιότητα του φυσικού, του δομημένου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-3. Κοινωνική πολιτική
  Ανέκαθεν, και ανεξάρτητα από την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση, η διαχείριση των ζητημάτων που εμπίπτουν στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής αποτελούσε σημαντική πρόκληση.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Κοινωνική πολιτική
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-4. Εκπαίδευση
  Η εκπαίδευση και η παιδεία αποτελούν χωρίς αμφιβολία βασική και θεσμική συνιστώσα της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της χώρας.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εκπαίδευση
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-5. Ελευθερία και ασφάλεια
  Η επιλογή μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας ή, με άλλη διατύπωση, μεταξύ δικαιωμάτων και «αποτελε- σματικότητας» αποτελεί παλαιό όσο και σύγχρονο δίλημμα για τη στάση του κράτους απέναντι στους πολίτες. Ο Συνήγορος καλείται να διερευνήσει αναφορές πολιτών για θέματα μετανάστευσης, αστυνόμευσης ή σωφρονισμού που τοποθετούνται στο σημείο συνάντησης του κρατικού καταναγκασμού αφενός και των εγγυήσεων κρίσιμων ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων αφετέρου.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Ελευθερία και ασφάλεια
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-6. Η αυτοδιοίκηση σε μετάβαση
  Στη διάρκεια του 2011 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θεσμική αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, γνωστή με το όνομα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Ο συνολικός ανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον οποίο ενισχύονται οι δήμοι, καταρ- γούνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και συγκροτούνται οι περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, θέτει εκ των πραγμάτων το ζήτημα της νέας κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Η αυτοδιοίκηση σε μετάβαση
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-7. Εγκύκλιοι έναντι νόμων
  Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και σε ολόκληρο το εύρος της διοικητικής δράσης που προσπαθεί να ελέγξει, ο Συνήγορος έχει προσκρούσει σε ποικίλες μεθόδους με τις οποίες η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηματικά τις επιλογές του νομοθέτη.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εγκύκλιοι έναντι νόμων
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-8. Ίση Μεταχείριση - Ειδική έκθεση 2011
  Ίση μεταχείριση (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005)
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Ίση Μεταχείριση
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2011
  Η ειδική έκθεση του του Συνηγόρου του πολίτη για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2011
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-10. Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Ε. Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Νομοθετικές προτάσεις - οργανωτικές προτάσεις - αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - ΣΤ. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του Θεσμού
  Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή