Δ-4. Εκπαίδευση

Ετήσια Έκθεση: Δ-4. Εκπαίδευση

Περιγραφή

Με δεδομένη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση, η «προστιθέμενη αξία» της εκπαίδευσης έρχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να προωθηθούν η ανάπτυξη, η καινοτομία, η οικονομία και η κοινωνία της γνώσης, να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, να προωθηθούν η διαφάνεια και η αξιοκρατία. Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί τμήμα της διοίκησης με όλες τις κατά καιρούς διαπιστωμένες στρεβλώσεις, τόσο στο θεσμικό όσο και στο οργανωτικό-δια-δικαστικό επίπεδο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή