Δ-3. Κοινωνική πολιτική

Ετήσια Έκθεση: Δ-3. Κοινωνική πολιτική

Περιγραφή

Ανέκαθεν, και ανεξάρτητα από την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση, η διαχείριση των ζητημάτων που εμπίπτουν στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής αποτελούσε σημαντική πρόκληση. Πράγματι, σε καταγεγραμμένες απόψεις πολλών αναλυτών αλλά και σε προηγούμενες ετήσιες και ειδικές εκθέσεις του Συνηγόρου είχε δοθεί έμφαση στη στρεβλή λειτουργία του συστήματος κοινωνικής προστασίας, στη σημαντική απόκλιση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον αρχικό σχεδιασμό και στόχο του, καθώς και στην αναποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή