Γ. Οι δραστηριότητες της χρονιάς

Ετήσια Έκθεση: Γ. Οι δραστηριότητες της χρονιάς

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Ο πραγματικός αριθμός των πολιτών όμως που ζήτησαν τη βοήθεια του Συνηγόρου, καταθέτοντας αναφορά, είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από ομάδες πολιτών, είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Οι περισσότερες από αυτές συνυπογράφονται από 2 έως 10 πολίτες και άλλες από μεγαλύτερες ομάδες – λόγου χάρη, μια αναφορά προήλθε από 176 πολίτες και μια άλλη από 155.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή