Δ-1. Οικονομική πολιτική

Έγγραφο: Δ-1. Οικονομική πολιτική

Περιγραφή

Η οικονομία, είτε ως προνομιακό πεδίο της κρίσης είτε ως τομέας από λυτης προτεραιότητας ενόψει της
ανάπτυξης ή ακόμη ως πηγή ανατροπών στα δεδομένα της καθημερινής ζωής και του προγραμματισμού των νοικοκυριών, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κοινωνικής προσοχής. Αυτό αναπόφευκτα εκφράστηκε και στις αναφορές προς τον Συνήγορο οι οποίες αφορούσαν οικονομικές συναλλαγές κράτους-πολιτών. Η εικόνα έχει δύο διαστάσεις: Η πρώτη αφορά τις μοιβαίες οικονομικές υποχρεώσεις κράτους-πολιτών, η δεύτερη την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή