Δ-9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2011

Ετήσια Έκθεση: Δ-9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2011

Περιγραφή

Η ειδική έκθεση του του Συνηγόρου του πολίτη για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις(άρθρο 25, παράγρ. 8 του Ν. 3896/2010)

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή