Παρεμβάσεις μας

Όλα | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 61 έως 80 από 89.

2016

 • 29/06/2016 - Πόρισμα
  - Ασφάλιση κατά τον χρόνο της επίσχεσης εργασίας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε σειρά αναφορών σχετικά με την άρνηση του ΙΚΑ να ασφαλίσει εργαζομένους οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας πέραν του ενός μηνός, χωρίς την προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία θα επιδικάζονται οι μισθοί του διαστήματος της επίσχεσης. Η Αρχή απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό και στον Διοικητή του ΙΚΑ πόρισμα, με το οποίο ζητά από το ΙΚΑ να επανεξετάσει την θέση του και να εκδώσει νέες σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να παύσει να εξαρτά την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων από την προσκόμιση δικαστικής απόφασης και να λαμβάνει υπ’ όψιν σειρά αναλυτικά αναφερόμενων στοιχείων, από τα οποία τα όργανα του ΙΚΑ μπορούν να μορφώσουν ασφαλή κρίση για την συνέχιση υπαγωγής στην ασφάλιση των εργαζομένων που έχουν προβεί σε επίσχεση.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 27/06/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καταβολή αποζημίωσης από ζημίες λόγω φυσικής καταστροφής
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη με αίτημα καταβολής ποσού αποζημίωσης, το οποίο του είχε επιδικαστεί, λόγω των ζημιών που είχε υποστεί η επιχείρησή του από φυσική καταστροφή και συγκεκριμένα την υπερχείλιση του ποταμού Κηφισού πριν από δεκατέσσερα χρόνια. Κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ολοκλήρωσαν τη σχετική διαδικασία και τον Απρίλιο 2016, ο δικαιούχος εισέπραξε το ποσό που του είχε επιδικαστεί.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 09/06/2016 - Δελτίο Τύπου
  - Τη δυνατότητα έκδοσης λογαριασμού ύδρευσης στο όνομα του μισθωτή ακινήτου ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη
  Να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας δικτύου ύδρευσης της πρωτεύουσας ώστε να μπορεί η αρμόδια εταιρία (ΕΥΔΑΠ) να υπογράφει σύμβαση παροχής νερού και με τον μισθωτή ακινήτου ζητά εκ νέου ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης του Σεπτεμβρίου του 2011 και στο πλαίσιο σημαντικού αριθμού αναφορών από πολίτες για το ίδιο θέμα, η ανεξάρτητη αρχή επανήλθε στο ζήτημα με επιστολή προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας την άρση της αποκλειστικότητας του ιδιοκτήτη ακινήτου, ως μοναδικού αντισυμβαλλόμενου με την εταιρία, όπως άλλωστε αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη από την αντίστοιχη εταιρία (ΕΥΑΘ).
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 01/06/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Πιστοποίηση ιθαγένειας και έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων ανήλικης πολωνικής καταγωγής
  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου σε υπόθεση 16χρονης μαθήτριας πολωνικής καταγωγής, για την οποία δεν υφίστατο κηδεμονία, ούτε έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς της και νομιμοποίησης της διαμονής της στη χώρα, πραγματοποιήθηκε ορθή εγγραφή του ονόματος της ανήλικης στην αρμόδια ληξιαρχική αρχή, πιστοποιήθηκε η πολωνική της ιθαγένεια και εκδόθηκε προσωρινό και εν συνεχεία 10ετές διαβατήριο.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 31/05/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Συνταξιοδότηση οφειλέτη ΟΓΑ με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης
  Πάγωμα διαδικασίας εξέτασης υποθέσεων χορήγησης σύνταξης με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, λόγω μη διαβίβασης ασφαλιστικών στοιχείων στον απονέμοντα φορέα, από το συμμετέχοντα φορέα ΟΓΑ, λόγω οφειλής του ασφαλισμένου στον ΟΓΑ.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 26/05/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χρηματοδότηση της λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες
  O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε τη μη συνέχιση της χρηματοδότησης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης μέσω της απόδοσης νοσηλίου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ και διαπίστωσε ότι παρά την ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ και την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας δεν είχε καταστεί δυνατή η απόδοση του προβλεπόμενου νοσηλίου-τροφείου. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα για το θέμα αυτό στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στα οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι υφίσταται υποχρέωση απόδοσης του νοσηλίου-τροφείου. Είναι σαφές ότι με την πρακτική που ακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την καθυστέρηση στην εξασφάλιση χρηματοδότησης καταδικάζονται σε μαρασμό υφιστάμενα προς το παρόν πλαίσια που ενισχύουν τη λειτουργία των Ατόμων με Αναπηρίες μέσα στην κοινότητα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 16/05/2016 - Δελτίο Τύπου
  - Την κατοχύρωση των παιδιών στη συμβίωση ομόφυλων και την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ζητά ο Συνήγορος
  Την ανησυχία του για τα νομικά και πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών καθώς και για την καθυστέρηση της Πολιτείας ως προς τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας (17 Μαΐου). Η ανεξάρτητη αρχή υπενθυμίζει τις θέσεις που έχει διατυπώσει σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα αλλά και να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις, τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι επιθέσεις με θύματα ομόφυλα ζευγάρια και διεμφυλικά άτομα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 27/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αδυναμία εξόφλησης φόρου κληρονομίας μέσω παραχώρησης της κυριότητας κληρονομηθέντος ακινήτου στο Δημόσιο
  Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από τον υπουργό Οικονομικών την έκδοση υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο νόμος ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση της κυριότητας κληρονομηθέντων ακινήτων στο Δημόσιο προκειμένου να διαγραφεί οφειλή φόρου κληρονομίας στην περίπτωση αδυναμίας εξόφλησής του από τους ιδιοκτήτες.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 26/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διορθωτικές ενέργειες στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω αναπηρίας πολίτη
  Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου σχετικά με το έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την τοποθέτηση κάδων μπροστά από την οικία της και την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ακατάλληλες ώρες, με συνέπεια τη διατάραξη της καθημερινότητας μέλους της οικογένειάς της με αναπηρία. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, οι Υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες στον κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τροποποιώντας την εγκεκριμένη μελέτη, με γνώμονα το δημόσιο όφελος και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 25/04/2016 - Δελτίο Τύπου
  - Παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανακούφισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
  Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει αφενός την άμεση και χωρίς άλλη αναβολή χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν ακόμη, και αφετέρου την λήψη των μέτρων εκείνων που θα εξαλείψουν κάθε δυσλειτουργία και αδικία που προέκυψε στο πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, τόσο για το τρέχον πρόγραμμα, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015, όσο και για το επόμενο.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 20/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά σχετικά με την απόρριψη αιτήματος πολύτεκνης μητέρας για τη χορήγηση σε αυτήν ισόβιας σύνταξης πριν την κατάργηση της παροχής με τον ν. 4093/2012. Η απορριπτική απόφαση υιοθετούσε εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων περί μόνιμης διαμονής, η δε αιτιολογία της ήταν ανεπαρκής. Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ. Η Διοίκηση του Οργανισμού απέρριψε την πρόταση και η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως. Μετά από νέα παρέμβαση της Αρχής, για την συμμόρφωση της διοίκησης στην δικαστική απόφαση, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εξέδωσε απόφαση για την χορήγηση της παροχής στην ενδιαφερόμενη.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 19/04/2016 - Δελτίο Τύπου
  - Απλοποιείται η αναγραφή ονοματεπώνυμου σε ταυτότητες και διαβατήρια μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
  Καταργείται η διπλή αναγραφή, με λατινικούς χαρακτήρες, του ονοματεπώνυμου στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας και τα διαβατήρια. Στο εξής το ονοματεπώνυμο του κατόχου θα μεταγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες όπως εμφανιζόταν σε προηγούμενο δημόσιο έγγραφο, ελληνικό ή ξένο, εάν αυτό επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 14/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Άδειες ανατροφής τέκνων πατέρων στρατιωτικών, των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται
  Πατέρες στρατιωτικοί διαμαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη για το γεγονός ότι με τον νόμο 4210/2013 προβλέφθηκε η δυνατότητα στους Πολιτικούς και Διοικητικούς Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ να λαμβάνουν άδεια ανατροφής τέκνου και όταν η σύζυγός τους δεν εργάζεται, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τους στρατιωτικούς. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναζήτησε την άποψη του ΥΠ.ΕΘ.Α. Το ΥΠ.ΕΘ.Α απάντησε αρνητικά με το με αριθμ. πρωτ. Φ. 900/28/81732/Σ. 249/17-7-2014 έγγραφο του. Τελικώς, το Υπουργείο άλλαξε στάση και δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ. 400/1/80038/Σ.1 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας βάσει της οποίας, στις περιπτώσεις που η σύζυγος στρατιωτικού δεν εργάζεται, ο στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση ολόκληρης της άδειας ανατροφής.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 13/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καταβολή αναδρομικών ποσών συντάξεων από την ημέρα συμπλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων χορήγησής τους
  Ο Συνήγορος του Πολίτη, υποστήριξε ότι η καταβολή του συνόλου της συμμετοχής από τον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ ως τμηματική σύνταξη από τότε που η συνταξιούχος συμπλήρωσε τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της, αποτελεί απερίφραστη δήλωση του Οργανισμού ως αρμόδιος φορέας ότι παραιτείται του δικαιώματός της παραγραφής.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 12/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Πρόσβαση σε έγγραφα με την απόδειξη ειδικού έννομου συμφέροντος
  Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά την άρνηση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης να του χορηγήσει αντίγραφα των εγγράφων που συνόδευαν την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος παρασκευής ξηρών καρπών. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου και την αιτιολόγηση από τον πολίτη του ειδικού έννομου συμφέροντος, ο Δήμος χορήγησε στον πολίτη αντίγραφα των αιτούμενων εγγράφων.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 08/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Έκδοση ταυτότητας ανήλικης Ρομά, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, εκδόθηκε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ανήλικης μητέρας Ρομά. Έχοντας πλέον αποκτήσει ταυτότητα, η μητέρα μπόρεσε με τη σειρά της να τακτοποιήσει δημοτολογικά το νεογέννητο βρέφος της, να το υπαγάγει σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, μέσω βιβλιαρίου ανασφαλίστου, και να επωφεληθεί των ευεργετημάτων και κοινωνικών παροχών που δικαιούται, ως μόνη γονέας απροστάτευτου τέκνου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 07/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ψυχικά ασθενούς, ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
  Απόρριψη αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ψυχικά πάσχοντος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, παρά την ύπαρξη ασφαλιστικών προϋποθέσεων, επειδή η σύμβαση του με τη ΔΕΗ ΑΕ δεν είχε λυθεί λόγω οριστικής ανικανότητας προς εργασία.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 06/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Προαγωγή αλλοδαπών μαθητών χωρίς πλήρη δικαιολογητικά
  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, παιδιά αλλοδαπής μητέρας των οποίων η εγγραφή στο σχολείο δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, συμμετείχαν στις προαγωγικές εξετάσεις, ολοκληρώθηκε η εγγραφή τους και φοιτούν πλέον κανονικά.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 31/03/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παράνομες χρεώσεις για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο
  Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία ελέγχου δαπανών φορών κοινωνικής ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη για τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου είχε καλυφθεί πλήρως τον ασφαλιστικό φορέα και οι επιπλέον χρεώσεις που του είχαν επιβληθεί ήταν παράνομες.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 10/03/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αποκατάσταση ζημιών στο ρέμα Πικροδάφνης
  Κάτοικος του Δήμου Αλίμου προσέφυγε στο Συνήγορο διαμαρτυρόμενη για ζημιές που είχαν προκληθεί στο ρέμα της Πικροδάφνης μετά τη μεγάλη νεροποντή το Φεβρουάριο του 2013 καθώς και για την παράλειψη των αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της πεζογέφυρας που ένωνε τις όχθες του ρέματος καθώς και τμήματος του προστατευτικού τοιχίου του ρέματος και του παράπλευρου πεζοδρομίου επί της οδού Έλλης.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 61 έως 80 από 89.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή