Προαγωγή αλλοδαπών μαθητών χωρίς πλήρη δικαιολογητικά

Προαγωγή αλλοδαπών μαθητών χωρίς πλήρη δικαιολογητικά

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορά από μητέρα αφρικανικής καταγωγής, η οποία ενημερώθηκε προ των προαγωγικών εξετάσεων ότι τα παιδιά της δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, επειδή η εγγραφή τους στο σχολείο δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και διατηρούσαν το καθεστώς «παρατηρητή». Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, τα παιδιά συμμετείχαν στις επαναληπτικές προαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, η εγγραφή τους ολοκληρώθηκε και η φοίτησή τους γίνεται κανονικά στην εκπαιδευτική βαθμίδα που έχουν καταταγεί. Για το πρόβλημα προαγωγής των παιδιών με ελλιπή δικαιολογητικά, ο Συνήγορος είχε ήδη απευθύνει πόρισμα στο Υπουργείο Παιδείας το 2013, χωρίς ωστόσο να λάβει ποτέ απόκριση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή