Μητέρες - οικογένεια - πολύτεκνοι

Όλα | 2018 | 2016 | 2012 | 2010 | 2009 | 2005 | 2004 | 2003

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 12.

2018

 • 19/07/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και οικογενειακά επιδόματα
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά με τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε ανήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, ο αιτών πατέρας του τέκνου είναι Πολωνός διακινούμενος εργαζόμενος, έχει δύο ανήλικα τέκνα και ο ΟΓΑ του χορηγεί ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για το ένα παιδί με την αιτιολογία ότι το άλλο φοιτά σε Λύκειο στην Πολωνία. Ο ΟΓΑ σε σχετικό ερώτημα του Συνηγόρου του Πολίτη απάντησε ότι το επίδομα δίδεται για παιδιά που ζουν εκτός Ελλάδος μόνο στην περίπτωση που φοιτούν αυτά σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές μετά την ενηλικίωσή τους.

2016

 • 20/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά σχετικά με την απόρριψη αιτήματος πολύτεκνης μητέρας για τη χορήγηση σε αυτήν ισόβιας σύνταξης πριν την κατάργηση της παροχής με τον ν. 4093/2012. Η απορριπτική απόφαση υιοθετούσε εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων περί μόνιμης διαμονής, η δε αιτιολογία της ήταν ανεπαρκής. Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ. Η Διοίκηση του Οργανισμού απέρριψε την πρόταση και η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως. Μετά από νέα παρέμβαση της Αρχής, για την συμμόρφωση της διοίκησης στην δικαστική απόφαση, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εξέδωσε απόφαση για την χορήγηση της παροχής στην ενδιαφερόμενη.
 • 10/02/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Έλεγχος προϋποθέσεων για την καταβολή επιδομάτων στήριξης τέκνων στο πρόσωπο της μητέρας
 • 04/01/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Δικαιώματα εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
  Δικαιώματα εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

2012

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 12.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή