Παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανακούφισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού

Παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων ανακούφισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος» και «Μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης» και την εξάλειψη αδικιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή τους

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει αφενός την άμεση και χωρίς άλλη αναβολή χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν ακόμη, και αφετέρου την λήψη των μέτρων εκείνων που θα εξαλείψουν κάθε δυσλειτουργία και αδικία που προέκυψε στο πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, τόσο για το τρέχον πρόγραμμα, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015, όσο και για το επόμενο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή