Παρεμβάσεις μας

Όλα | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 61 έως 80 από 104.

2015

 • 20/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Δικαιώματα παιδιών που φιλοξενούνται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
  Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έκανε δεκτή στο σύνολό της πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και δεν ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους, προβαίνοντας στην έκδοση εγγράφου προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την άμεση ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρμοδιότητάς τους.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 20/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Δικαιώματα παιδιών που φιλοξενούνται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
  Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έκανε δεκτή στο σύνολό της πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και δεν ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους, προβαίνοντας στην έκδοση εγγράφου προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την άμεση ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρμοδιότητάς τους.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 19/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διακρίσεις σε βάρος ανέργων υπηκόων τρίτων χωρών
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι άνεργοι υπήκοοι τρίτων χωρών υφίστανται διακριτική μεταχείριση, σε σχέση με Έλληνες πολίτες και πολίτες της ΕΕ, καθώς διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η απουσία τους προκύπτει από πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας, κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί μέσω των αντίστοιχων πιστοποιητικών για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από τον ΟΑΕΔ την αλλαγή της υφιστάμενης πρακτικής και την εφαρμογή πρόσφορων μέτρων διαπίστωσης της «διαθεσιμότητας» των ανέργων για εργασία.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 14/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ανεπαρκής διαχείριση απορριμμάτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
  Κάτοικοι του Δήμου Τρίπολης προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για τη συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους του Δήμου, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής και συστηματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και επαπειλούμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η Αρχή διαπίστωσε ότι η κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο στο Δήμο Τρίπολης, όσο και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενέχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 14/05/2015 - Δελτίο Τύπου
  - Να σταματήσουν οι διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
  Η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, στις 17 Μαΐου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 13/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μη ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από δικαστική ακύρωση απολύσεων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές πολιτών σχετικά με την ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από τη δικαστική αναγνώριση της ακυρότητας των απολύσεων των δικαιούχων ανέργων. Η ανάκληση των αποφάσεων αυτών θα είχε ως συνέπεια την ανατροπή θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων, ενώ ο ΟΑΕΔ προέβη και στον καταλογισμό των ποσών που αντιστοιχούσαν στην τακτική επιδότηση ανεργίας. Μετά από την παρέμβαση της Αρχής, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έκανε δεκτές τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 12/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά με προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το ληξιαρχείο Δήμου Βέροιας. Η Αρχή υπέβαλε συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 11/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινόχρηστου χώρου
  Μετά από αναφορά πολίτη και παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όρισε ημερομηνία κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κηφισιά. Η κατεδάφιση υλοποιήθηκε με ευθύνη του Δήμου Κηφισιάς προσφάτως, πολλά χρόνια μετά την αρχική σύνταξη έκθεσης υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 06/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Εξώδικη αποζημίωση για ζημιά από πτώση δέντρου
  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Αμαρουσίου εξέτασε και έκανε δεκτό αίτημα πολίτη για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου, κάνοντας χρήση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας του εξώδικου συμβιβασμού.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 05/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διακριτική μεταχείριση λόγω ψυχικής αναπηρίας σε προκήρυξη του ΟΑΕΔ
  Η Αρχή με παρέμβασή της προς τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ ζήτησε να ανευρεθεί άμεσα τρόπος ένταξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να σταματήσουν να υφίστανται διακριτική μεταχείριση με ρητό αποκλεισμό τους στις σχετικές προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ δεσμεύθηκε εγγράφως ότι σε συνεργασία με φορείς εκπροσώπησης των ατόμων με ψυχική αναπηρία θα αναζητήσει μια κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 04/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων
  Μετά από προσφυγή πολίτη, ο ΣτΠ ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της Περιφέρειας Αττικής να υλοποιήσουν άμεσα τεχνικό έργο (κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων), λόγω επικινδυνότητας για τη ζωή και την περιουσία του πολίτη. Μετά την παρέμβαση της Αρχής ολοκληρώθηκε άμεσα το έργο κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων, ο οποίος διέθετε ικανή διατομή ώστε να απορροφά τα όμβρια σε περίπτωση ισχυρής νεροποντής.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 29/04/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε πατέρα ανήλικου τέκνου
  Πατέρας ανήλικου τέκνου ζήτησε από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για την ανατροφή του τέκνου του -μετά την εκχώρηση του δικαιώματος από την ασφαλισμένη μητέρα- με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος, με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31/12/2010.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 28/04/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Προστασία κτιρίου ως μέρους ιστορικού διατηρητέου μνημείου
  Προστασία ετοιμόρροπου κτιρίου σε οικισμό, ως μέρους του κηρυγμένου ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Λήψη μέτρων και υποβολή προτάσεων για την ασφαλή διαδρομή των επισκεπτών και κατοίκων του οικισμού.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 27/04/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες σε ταυτότητες και διαβατήρια
  Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρέμβει ήδη από το έτος 2003 και επανειλημμένα προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την ορθή μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες σε δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια. Παρά την έκδοση από τον Συνήγορο του Πολίτη πορισμάτων και παράλληλα την ύπαρξη συναφών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 22/04/2015 - Δελτίο Τύπου
  - "Περιφέρεια: Απομόνωση ή προοπτική;": Συνεργασία του Συνηγόρου του Παιδιού με το Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου
  Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, ανέπτυξε τη χρονιά αυτή σε συνεργασία με την ομάδα Grasshopper Youth και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών μια δράση με εφήβους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή που βιώνουν την απομόνωση με διάφορους τρόπους. Το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Συναντήσεις στις άκρες του ορίζοντα», το οποίο διαμορφώθηκε από τη διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας εφήβων του Συνηγόρου με τη θεατρική ομάδα μαθητών του 1ου Λυκείου Ηλιούπολης, θα παρουσιαστεί στο 5ο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου με θέμα «Περιφέρεια: απομόνωση ή προοπτική;», που πραγματοποιείται στις 23-26 Απριλίου 2015 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 21/04/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ρύθμιση της κυκλοφορίας τουριστικών τρένων
  Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας τουριστικών τρένων επειδή οι εγκεκριμένες διαδρομές διέρχονταν από θεσμοθετημένους πεζόδρομους.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 20/04/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση επιδόματος ανεργίας μετά τη διακοπή αναπηρικής σύνταξης
  Η Αρχή με παρέμβασή της προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ζήτησε να χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας σε πολίτη που υπέβαλε το σχετικό αίτημα, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τη νόμιμη αποσβεστική προθεσμία. Η ασθένειά της και η αναπηρική σύνταξη που έπαιρνε επί διετία ήταν νόμιμος λόγος αναστολής τής εν λόγω προθεσμίας.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 16/04/2015 - Δελτίο Τύπου
  - Προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά με την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έκθεση Επίσκεψης – Αυτοψίας στη φυλακή Κορίνθου όπου κρατούνται ανήλικοι 15-18 ετών, συνοδευόμενη με θεσμικές προτάσεις του για την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων και την κατά το δυνατόν αποφυγή του εγκλεισμού τους σε φυλακές. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» απέστειλε επιπλέον παρατηρήσεις του, ιδίως ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε από το Υπουργείο στη Βουλή.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 16/04/2015 - Δελτίο Τύπου
  - Προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά με την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έκθεση Επίσκεψης – Αυτοψίας στη φυλακή Κορίνθου όπου κρατούνται ανήλικοι 15-18 ετών, συνοδευόμενη με θεσμικές προτάσεις του για την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων και την κατά το δυνατόν αποφυγή του εγκλεισμού τους σε φυλακές. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» απέστειλε επιπλέον παρατηρήσεις του, ιδίως ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε από το Υπουργείο στη Βουλή.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 26/03/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Η καταβολή δημοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον μισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος
  Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού απάλλαξε τον ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου από την υποχρέωση να καταβάλει δημοτικούς φόρους και τέλη που δεν είχε καταβάλει ο μισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ΔΕΗ.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 61 έως 80 από 104.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή