Προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά με την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά με την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη – αυτοψία του στη φυλακή Κορίνθου όπου κρατούνται ανήλικοι 15-18 ετών, συνοδευόμενη με θεσμικές προτάσεις του για την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων και την κατά το δυνατόν αποφυγή του εγκλεισμού τους σε φυλακές. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» απέστειλε επιπλέον παρατηρήσεις του, ιδίως ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε από το Υπουργείο στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αποβλέπουν στον περιορισμό του ποινικού εγκλεισμού των ανηλίκων, ο Συνήγορος εξέφρασε τη θετική του θέση καθώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ανταποκρίνονται στις πάγιες προτάσεις του και στις αρχές που καθιερώνονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθ. 312 ΠΚ, ο Συνήγορος εξέφρασε την επιφύλαξή του σχετικά με την εισαγωγή διατάξεων που φαίνεται να διευρύνουν τα περιθώρια ποινικοποίησης συμπεριφορών ανηλίκων, ενώ το επιδιωκόμενο είναι να αντιμετωπίζονται οι βίαιες συμπεριφορές μεταξύ των παιδιών με παιδαγωγικά μέσα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή