Διαγραφή από τα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ

Όλα | 2015 | 2013 | 2004

2015

  • 19/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Διακρίσεις σε βάρος ανέργων υπηκόων τρίτων χωρών
    Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι άνεργοι υπήκοοι τρίτων χωρών υφίστανται διακριτική μεταχείριση, σε σχέση με Έλληνες πολίτες και πολίτες της ΕΕ, καθώς διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η απουσία τους προκύπτει από πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας, κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί μέσω των αντίστοιχων πιστοποιητικών για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από τον ΟΑΕΔ την αλλαγή της υφιστάμενης πρακτικής και την εφαρμογή πρόσφορων μέτρων διαπίστωσης της «διαθεσιμότητας» των ανέργων για εργασία.

2013

2004

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή