Μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες σε ταυτότητες και διαβατήρια

Μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες σε δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών που υποβλήθηκαν από πολίτες που διαμαρτύρονταν για τη μη ορθή μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες των ονοματεπωνυμικών τους στοιχείων στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας και τα διαβατήριά τους, έχει παρέμβει ήδη από το έτος 2003 και επανειλημμένα προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αταξία που έχει δημιουργηθεί από την πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρά την έκδοση από τον Συνήγορο του Πολίτη πορισμάτων και παράλληλα την ύπαρξη συναφών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι προς την κατεύθυνση των προτάσεων του Συνηγόρου, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή