Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινόχρηστου χώρου

Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινόχρηστου χώρου

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη με αίτημα την υλοποίηση της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κηφισιά, και την ορθή εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών στα αντίστοιχα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής.

Η Αρχή διαπίστωσε την πολυετή κωλυσιεργία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την αδράνεια στην εξέλιξη της υπόθεσης, με συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των αιτημάτων κατεδάφισης των υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όρισε ημερομηνία κατεδάφισης των κατασκευών, η οποία υλοποιήθηκε με ευθύνη του Δήμου Κηφισιάς δεκατρία χρόνια μετά την αρχική σύνταξη έκθεσης υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή