Νόμοι

Όλα | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2001

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 26.

2018

  • 26/06/2018 - Έγγραφο
    - Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101)
    Ν.4546/2018 Άρθρο 38 (Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων), Άρθρο 39 (Ασφαλιστική κάλυψη τέκνων πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλικίωσή τους).
  • 24/05/2018 - Έγγραφο
    - Ν.4540/2018 (ΦΕΚ Α 91)
    Ν.4540/2018 Άρθρα 25-27 (Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης), άρθρο 31 (Τροποποίηση Ν. 4251/2014), Άρθρο 32 (Τροποποίηση π.δ. 106/2007).

2016

2015

2014

2013

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 26.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή